0908 847 714   
  
Domov - Dopravníky maštaľného hnoja / Dopravníky

Dopravníky maštaľného hnoja / Dopravníky

Obežné zhrňovače maštaľného hnoja

- banská (článková) reťaz 14 - typu ZV6-Letostroj Letovice

- banská (článková) reťaz 14,18 typu ZV2-Teroz Tachov

- plochá reťaz typu ZV2-Letostroj Letovice

- plochá reťaz typu SH 75-Letostroj Letovice

Vynášacie dopravníky maštalného hnoja

banská (článková) reťaz 14, 18 - typu ZV2, ANV - Teroz Tachov

- plochá reťaz - typu DM - 9 - 2R - OPP Humenné

Celé komplety, kompletný sortiment náhradných dielov

Zhrňovacie lopaty

Zhrňovacie lopaty slúžia na odpratanie tekutého hnoja od osípaných a maštaľnej mrvy z maštale jedným alebo dvoma kanálmi. Kanály vedú do zbernej jamy alebo priečneho kanálu, umiestnenom na konci alebo v strede maštale. Prevedenie lopat je buď šípové alebo čelné. Oboje typy lopat sa dajú poháňať lanom alebo reťazou.

Špirálové dopravníky

Špirálové dopravníky SD-63, 75, 90 a 140 sú určené pre dopravu suchých, sypkých alebo granulovaných materiálov vnútri aj vonku objektov. Dopravníky boli pôvodne konštruované pre dopravu krmív, ale ich použitie se postupom času rozšírilo i na dopravu ďaľších materiálov vyššie uvedených vlastností (v súčasnej dobe sú dosť využívané pre dopravu peliet zo zásobníku k násypkám vykurovacích kotlov). Pevné dopravné cesty sa dajú variabilne zostavovať pomocou trubiek a oblúkov s hrdlami, ktoré do sebe vzájemne zapadajú. Material je dopravovaný špeciálnou ocelovou plochou špirálou, šróbovite sa otáčajúcou v umelohmotnej trubke (na prianie zákazníka je dodáváné i prevedenie s oceľovými trubkami). Veľkou výhodou je stavebnicová konštrukcia, ktorá sa zostavuje z pohonu, násypky (násypiek) s uložením, výpadu, trubiek, špirály a kolien. Chod dopravníku sa ovláda manuálne alebo automaticky. Automatický chod dopravníku zabezpečuje koncový snímač umiestený v poslednom výpade.

Šnekové dopravníky

Šnekový dopravník ND7-026

Šnekový dopravník DŠ-110 (ND7-026) je určený pre dopravu kŕmnych zmesí v sypkom alebo granulovanom stave (granule max. pr. 8 mm) na vzdialenosť 3 - 15 m. Dopravník pracuje vo vodorovnej polohe alebo v sklone do 30-tich stupňov. Dopravník je žiarovo zinkovaný mimo šnek, je stavebnicovej konštrukcie a jeho funkcia je založená na dopravnom účinku šnekovnice otáčajúci sa vo vnútri trubky dopravníku. Dopravník sa vyrába v dvoch prevedeniach:

1. ťažný - výpad je na strane pohonnej jednotky

2. tlačný - násypka je na strane pohonnej jednotky

Šnekový dopravník ND7-028

Dopravník s hydromotorom ND7-028 je v prevedení stavebnicovom i v prevedení skladacom. V agregácií s mobilným prepravníkom je vhodný predovšetkým pre plnenie sečky alebo rozmetadla. Uvedený šnekový dopravník koncepčne vycháza z osvedčeného typového dopravníku DŠ-110 u ktorého bola planetová elektroprevodovka nahradená hydraulickým pohonom. Boly tak zachované preverené užitočné vlastnosti a rozšírená možnosť použitia tohoto zariadenia.