0908 847 714   
  
Domov - Čerpadlá na tekuté výkaly - ND - ČTV-15/M (s homogenizátorom)

ČTV-15/M (s homogenizátorom)

Čerpadlo na tekuté výkaly ČTV-15M sa používa na čerpanie a současne mixovanie tekutého hnoja s obsahem sušiny 10-12% s max. sušinou dielčích častíc až 15 % bez pridávania technickej vody. Dá sa použiť pri prečerpávaní zo zberných kanálov alebo z prečerpávacích nádrží do hlavných nádrží, do zásobníku alebo priamo do rozmetadla. Pri použití ČTV-15M nieje treba použiť samostatného homogenizátoru.

 

Súčásťou výtlačného potrubia môže byť škrtiaca klapka, ktorou je výtlak regulovaný v závislosti na hustote čerpaných výkalov tak, aby nedochádzalo k preťaženiu elektromotoru.

Náhradné diely sú identycké s ČTV-15 

Zvlášť sú náhradné diely na rozdružovač (homogenizátor) pevných častic v hnojovej  jame.

Celková výška (mm) 5400
Šírka (mm) 650
Užitočná dĺžka (mm) 4000
Maximálna výtlačná výška (m) 10
Maximálny obsah sušiny (%) 15
Výkonnosť (podľa sušiny) (l/min) 300-2000
Príkon elektromotora (kW) 15