0908 847 714   
  
Domov - Čerpadlá na tekuté výkaly - ND - Čerpadlo MIX-V-3LA

Čerpadlo MIX-V-3LA

Čerpadlo slúži na prečerpávanie hnojovice zo zbernej jamy do skladovacích nádrží alebo na čerpanie obsahu tekutého hnoja do mobilných prostriedkov pri vyprázdňovaní skladovacích nádrží, ktoré sa čerpaju cez čerpaciu nádrž.Obe varianty sa dajú použiť na plnenie aj vyskladnenie skladovacích nádrží.Voľba vhodnej varianty sa volí podľa hĺbky nádrže.Čerpací agregát je schopný čerpať a dopravovať hnoj vrátane vláknitých prímesí. Pred čerpaním musí byť hnoj zhomogenizovaná mixovacím nástavcom.

Technická špecifikácia:

Typ                 -       kalové čerpadlo

Dĺžka              -        900 mm

Šírka               -        900 mm

Výška              -       5960 mm

Vstupný otvor -   1000 x 1000 mm

Inštalovaný výkon - 17 kW