0908 847 714   
  
Domov - Chovateľské potreby - Chov ošípaných - Tekuté kŕmenie ošípaných

Tekuté kŕmenie ošípaných

Technologické zariadenie pre výkrm prasiat tekutými kŕmnymi miešankami je tvorené:

- miešačkou, čerpadlom , dávkovacími ventilmi a potrubím.

 

Miešačka, v ktorej sa pripravuje miešanka, je základným článkom linky. Miešačka je usadená na snímačoch hmotnosti. Ich prostredníctvom sa obsluha a riadiaci počítač neustále informuje o hmotnosti náplne miešačky. Do miešačky ústia mechanizmy, ktoré ju plnia tekutými alebo sypkými komponentami.

Čerpadlo odstredivé dopravuje zmesku do stajne. Tlak a množstvo dopravovanej miešanky reguluje prepúšťací ventil. Nastavenie tlaku je závisle na tekutosti a na dĺžke potrubia.

Dávkovacie ventily sú napojené na potrubie z umelej hmoty. Ventily sú ovládané buď diaľkovo elektrickým impulzom od počítača alebo ručne tlačítkom na hradení. Silu potrebnoú pre uzavrenie ventilu dodáva tlakový vzduch z kompresoru. Tam kde nieje požadované automatické ovládánie výdajných ventilov počítačom, je možno ručným tlačítkom na hradenie otvárať a zavárať ventil bez pomoci elektrickej energie.